ЈКП "Хигијена" Панчево
Цара Лазара 57
Тел. 013 / 327 000

Фото Албуми                    Честа питања                   Нова депонија                   Информатор                    Медији о нама                    Рециклажа

Отворени поступак

Квалифик. поступак - прва фаза

Квалифик. поступак - друга фаза

Преговарачки са објављивањем

Преговарачки без објављивања

Наб. мале вредности

А1-1-1/2017 - Гориво

Претходно обавештење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о додели уговора за Партију 2

Одлука о додели уговора за Партију 3

Одлука о додели уговора за Партију 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

 

А6-1-1/2017 - Резервни делови

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања бр. 1, 2, 3 и 4

Одговор на питања бр. 5

Одговори на питања бр. 6, 7, 8, 9 и 10

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одговори на питања бр. 11 и 12

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 1

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 2

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 8

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 3

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 8

Одлука о обустави поступка - партија 5

Одлука о обустави поступка - партија 7

Одлука о обустави поступка - партија 4

Обавештење о обустави поступка - партија 5

Обавештење о обустави поступкa - партија 7

Обавештење о обустави поступка - партија 4

 

Накнадно отварање конкуренције међу добављачима:

Одлука о обустави бр. 3

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 5

Одлука о обустави бр. 6

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 4

Обавештење о обустави поступка бр. 3

Обавештење о обустави поступка бр. 6

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 1

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 2

 

А9-3-1/2017 - Реконструкција тоалета за раднике

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1 и бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А1-1-1/2018 - Eлектрична енергија

Претходно обавештење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

А2-2-1/2018 - Услуге агенције за уступање људских ресурса

Претходно обавештење

 

 

 

 

 

 

Б12-1/2017 - Потрошни материјал за радионицу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.10.2017. - 31.12.2017. године

 

Б28-2/2017 - Поправка пресе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б21-1/2017 - Потрошни материјал за радионицу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.10.2017. - 31.12.2017. године

 

Б33-1/2017 - Заштитне рукавице

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б34-2/2017 - Студија о процени утицаја на животну средину за комплекс комуналне зоне

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б32-2/2017 - Уклањање анималног отпада

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору бр. 1

Обавештење о закљученом уговору бр. 2

 

Б1-2/2018 - Пословно саветовање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б3-1/2018 - Ауто гуме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Б5-1/2018 - Пиће, кафа и сродни производи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација