ЈКП "Хигијена" Панчево
Цара Лазара 57
Тел. 013 / 327 000

Фото Албуми                    Честа питања                   Нова депонија                   Информатор                    Медији о нама                    Рециклажа

Отворени поступак

Квалифик. поступак - прва фаза

Квалифик. поступак - друга фаза

Преговарачки са објављивањем

Преговарачки без објављивања

Наб. мале вредности

А6-1-1/2017 - Резервни делови

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања бр. 1, 2, 3 и 4

Одговор на питања бр. 5

Одговори на питања бр. 6, 7, 8, 9 и 10

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одговори на питања бр. 11 и 12

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 1

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 2

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 8

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 3

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 8

Одлука о обустави поступка - партија 5

Одлука о обустави поступка - партија 7

Одлука о обустави поступка - партија 4

Обавештење о обустави поступка - партија 5

Обавештење о обустави поступкa - партија 7

Обавештење о обустави поступка - партија 4

 

Накнадно отварање конкуренције међу добављачима:

Одлука о обустави бр. 3

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 5

Одлука о обустави бр. 6

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 4

Обавештење о обустави поступка бр. 3

Обавештење о обустави поступка бр. 6

Обавештење о обустави поступка бр. 13

Обавештење о обустави поступка бр. 14

Одлука о обустави бр. 13

Одлука о обустави бр. 14

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 1

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 2

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 7

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 8

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 9

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 11

Одлука о додели уговора (наруџбенице)  бр. 10

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 12

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 15

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 16

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 17

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 18

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 19

 

Обавештење о закљученим уговорима (издатим наруџбеницама):

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године - партија 1

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године - партија 2

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године - партија 6

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године - партија 8

 

А9-3-1/2017 - Реконструкција тоалета за раднике

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1 и бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А1-1-1/2018 - Eлектрична енергија

Претходно обавештење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А2-2-1/2018 - Услуге агенције за уступање људских ресурса

Претходно обавештење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора II

 

А4-1-1/2018 - Гориво

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о додели уговора за Партију 2

Одлука о додели уговора за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

А3-1-1/2018 - Резервни делови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговор на питања бр. 1 и 2

Измена конкурсне документације бр. 1

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 1

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 2

Одлука о закључењу оквирног споразума - партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 3

 

 

А5-3-1/2018 - Замена кровног покривача и светларника са пројектно техничком документацијом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А6-1-1/2018 - Евро дизел

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А7-2-1/2018 - Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања бр. 1 и 2

 

А8-2-1/2018 - Услуге фиксне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

 

Б12-1/2017 - Потрошни материјал за радионицу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.10.2017. - 31.12.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године

 

Б28-2/2017 - Поправка пресе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б21-1/2017 - Потрошни материјал за радионицу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.10.2017. - 31.12.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године

 

Б33-1/2017 - Заштитне рукавице

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б34-2/2017 - Студија о процени утицаја на животну средину за комплекс комуналне зоне

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б32-2/2017 - Уклањање анималног отпада

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору бр. 1

Обавештење о закљученом уговору бр. 2

 

Б1-2/2018 - Пословно саветовање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б3-1/2018 - Ауто-гуме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године

 

Б5-1/2018 - Пиће, кафа и сродни производи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б7-1/2018 Санитарни материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б4-2/2018 Уклањање анималног отпада

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б2-2/2018 - Ветеринарске услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 

Обавештење о закљученом уговору бр. 1    

 

Б8-1/2018- Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б6-1/2018 - Жарена жица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Б9-1/2018 - Мазиво

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговор на питања бр. 1,2 и 3

Oдговори на питања бр. 4 и 5

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б10-2/2018 - Интернет и попречне везе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б12-1/2018 - Лична заштитна средства

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка - партија 1

Одлука о обустави поступка - партија 2

Одлука о обустави поступка - партија 3

Обавештење о обустави поступка - партија 1

Обавештење о обустави поступка - партија 2

Обавештење о обустави поступка - партија 3

 

Б11-1/2018 - Прикључак за грајфер

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Б13-1/2018 - Ручни алат (лопате, лопате за снег, сиркове метле, виле, грабуље, пвц џакови, шпахтле, ручне пуњиве лампе итд.)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1