ЈКП "Хигијена" Панчево
Цара Лазара 57
Тел. 013 / 327 000

Фото Албуми                    Честа питања                   Нова депонија                   Информатор                    Медији о нама                    Рециклажа

Отворени поступак

Квалифик. поступак - прва фаза

Квалифик. поступак - друга фаза

Преговарачки са објављивањем

Преговарачки без објављивања

Наб. мале вредности

А47-1-1/2016 - Резервни делови за теретни програм, хидраулику, пнеуматику и вијчану робу

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

Oдлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

Без отварања конкуренције међу добављачима:

Обавештење о закљученим уговорима (наруџбенице) у периоду 01.04.2017. - 30.06.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

 

Отварање конкуренције међу добављачима:

Одлука о додели уговора (наруџбеница) бр. 1

Обавештење о закљученом уговору (наруџбеница) бр. 1

Одлука о додели уговора (наруџбеница) бр. 2

Обавештење о закљученом уговору (наруџбеница) бр. 2

Одлука о додели уговора (наруџбеница) бр. 3

Обавештење о закљученом уговору (наруџбеница) бр. 3

Одлука о додели уговора (наруџбеница) бр. 4

Обавештење о закљученом уговору (наруџбеница) бр.4

Одлука о додели уговора (наруџбеница) бр. 5

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр. 5

Одлука о додели уговора (наруџбеница) бр. 6

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр.6

Одлука о додели уговора (наруџбеница) бр. 7

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр.7

Одлука о додели уговара (наруџбенице) бр. 8

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр.8

Одлука о додели уговара (наруџбенице) бр. 9

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр.9

Одлука о додели уговара (наруџбенице) бр. 10

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр.10

Oдлука о додели уговора(наруџбенице) бр. 11

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр.11

Oдлука о додели уговора(наруџбенице) бр. 12

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр.12

Oдлука о додели уговора(наруџбенице) бр. 13

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр.13

Oдлука о додели уговора(наруџбенице) бр. 14

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр.14

Oдлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 15

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр.15

 

А49-1-1/2016 - Резервни делови за радне машине

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 3

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 4

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

А46-1-1/2016 - Половни аутосмећари

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Oдговор на питање бр. 1

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А48-1-1/2016 - Резервни делови за путнички програм

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 3

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

Без отварања конкуренције међу добављачима:

Обавештење о закљученим уговорима (наруџбенице) у периоду 01.04.2017. - 30.06.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

 

Отварање конкуренције међу добављачима:

Одлука о обустави бр. 1

Обавештење о обустави поступка бр. 1

Одлука о обустави бр. 2

Обавештење о обустави поступка бр. 2

Одлука о додели уговора (наруџбеница) бр. 3

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр. 3

Одлука о додели уговора (наруџбеница) бр. 4

Одлука о исправци одлуке о додели уговара (наруџбенице) бр. 4

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр. 4

Одлука о додели уговора (наруџбеница) бр. 6

Oбавештење о закљученом уговору (наруџбенице) бр. 6

Одлука о обустави поступка бр. 5

Обавештење о обустави поступка бр. 5

Одлука о обустави поступка бр. 7

Обавештење о обустави поступка бр. 7

Oдлука о додели уговора(наруџбенице) бр. 8

Oбавештење о закљученом уговору(наруџбеници) бр. 8

Одлука о додели уговора (наруџбенице) бр. 9

Обавештење о закљученом уговору (наруџбеници) бр. 9

 

А1-1-1/2017 - Гориво

Претходно обавештење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о додели уговора за Партију 2

Одлука о додели уговора за Партију 3

Одлука о додели уговора за Партију 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

 

А2-1-1/2017 - Електрична енергија

Претходно обавештење

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А51-3-1/2016 - Радови на центру за комунални отпад

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

А52-2-1/2016 - Пројектовање за центар за комунални отпад

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

А3-2-1/2017 Услуге агенције за уступање људских ресурса

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

A4-1-1/2017 - Стубне канте

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора, Партија 1 - Пвц стубне канте

Одлука о додели уговора, Партија 2 - Лимене стубне канте

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

 

 

 

 

Б22-3/2016 - Текуће одржавање на објектима (грађевински радови на објектима, одржавање електроинсталација, водовода и каналаизације, паркинга)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговор на питање бр. 1

Oдлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору бр. 1

Обавештење о закљученом уговору бр. 2

Обавештење о закљученом уговору бр. 3

Обавештење о закљученом уговору бр. 4

Обавештење о закљученом уговору бр. 5

 

Б28-1/2016 - Санитарни материјал

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2017. - 31.03.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.04.2017. - 30.06.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

 

Б29-2/2016 - Поправка радних машина

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Б25-1/2016 - Aуто-гуме

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.01.2017. - 31.03.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.04.2017. - 30.06.2017. године

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

 

Б1-1/2017 Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б2-1/2017 Пића, кафа и сродни производи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б3-1/2017 Жарена жица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б4-1/2017 Мазиво

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Одлука о додели уговора бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

 

Б5-1/2017 Четке за ауточистилицу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б7-1/2017 Фарбарски материјал за одржавање објеката

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б8-1/2017 - Ручни алат и потрошни материјал за одржавање чистоће

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б9-2/2017 - Интернет и попречне везе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања бр. 1-6

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б6-1/2017 - Грађевински материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б11-2/2017 - Ветеринарске услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б12-1/2017 - Потрошни материјал за радионицу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

 

Б10-2/2017 - Поправка теретних возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Б14-2/2017 - Услуге телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања бр. 1 и 2

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о додели уговора за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 

Б13-1/2017 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 16 „ЗЕЛЕНИХ ОСТРВА“ НА ЛОКАЦИЈИ ГРАДСКИХ МЗ У ЦИЉУ СЕЛЕКЦИЈЕ И РАЗВРАСТАВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Б15-2/2017 - Поправка моторних возила "IVECO"

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одговори на питања бр. 1-11

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Б16-1/2017 - Фарба за хоризонталну сигнализацију паркинга

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б17-2/2017 - Поправка путничких возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б20-2/2017 - Осигурање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о обустави поступка за Партију 1

Одлука о обустави поступка за Партију 2

Oбавештење о обустави поступка за Партију 1

Обавештење о обустави поступка за Партију 2

 

Б18-2/2017 - Машинска обрада мотора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б19-2/2017 - Штампа (паркинг карте, обрасци, налепнице за ознаке безбедности

и здравља на раду, инвентарни бројеви)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 Техничка документација

Oдговор на питање бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б21-1/2017 - Потрошни материјал за радионицу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године

 

Б23-2/2017 - ГПС праћење возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Допуна одговора на питање бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Измена конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б22-2/2017 - Поправка теретних возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б24-2/2017 - Осигурање (поновљени поступак)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка документација

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

Б25-1/2017 - Тонери

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Измена конкурсне документациује бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Измена конкурсне документациује бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б26-2/2017 - Чишћење септичких јама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Б27-1/2017 - Путарска со и калцијум хлорид у течном стању

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

Б28-2/2017 - Поправка пресе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 1

 

Б29-2/2017 - Aнализе и мерење загађујућих материја у појединачним медијима

животне средине (мониторинг рада депоније)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

 

Б30-1/2017 - Храна за псе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Б31-1/2017 - Рачунарски софтвер

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација